Press enter to see results or esc to cancel.

Komut satırından süreçleri kill etme

mysql> show processlist;

+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
| 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 | | NULL |
| 13159 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist |
+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> kill 13156

mysql>quit

Apache dizin listelemesini engelleme

Apache ‘de klasör ve alt dizin listelemeyi kapatmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

İstediğiniz bir dizini listelemeye açmak için,

<Directory /var/www/sites/murat.web>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

satırlarını kullanabilirsiniz.

Php versiyon bilgilerini saklama

vim /etc/php.ini dosyasını açıp expose_php On değerini expose_php Off olarak değiştirirseniz versiyon bilgilerini gizlemiş olursunuz.

HEAD http://www.murat.ws/index.php
200 OK
Connection: close
Date: Wed, 30 May 2007 01:16:30 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Client-Date: Wen, 30 May 2007 21:48:13 GMT
Client-Peer: 10.0.0.1:80
Client-Response-Num: 1
X-Powered-By: PHP/5.1.2-1+b1 (işlemlerden sonra bu bilgi kalkıyor.)

Rbl listeleri kullanarak spam mailleri reject etmek

Spamassassin ‘e spam mailleri öğretmek zor geliyorsa main.cf dosyasına ekleyeceğiniz rbl listeleri ile bu işi otomatiğe bağlayabilirsiniz.

reject_rbl_client bl.spamcop.net,
reject_rbl_client cn-kr.blackholes.us,
reject_rbl_client singapore.blackholes.us,
reject_rbl_client malaysia.blackholes.us,
reject_rbl_client nigeria.blackholes.us,
reject_rbl_client cbl.abuseat.org,
reject_rbl_client opm.blitzed.org,
reject_rbl_client relays.ordb.org,
reject_rbl_client combined.njabl.org,
reject_rbl_client sbl.spamhaus.org,
reject_rbl_client list.dsbl.org,
reject_rbl_client dnsbl.ahbl.org,
reject_rbl_client dnsbl.njabl.org,
reject_rbl_client dynablock.njabl.org,
reject_rbl_client l1.spews.dnsbl.sorbs.net,
reject_rhsbl_sender dsn.rfc-ignorant.org,
reject_rhsbl_client dnsbl.sorbs.net,
reject_rhsbl_client blackhole.securitysage.com,
reject_rhsbl_sender blackhole.securitysage.com

(kendi kullandığım rbl listeleri)

Yabancı Bahis Siteleri--