Press enter to see results or esc to cancel.

Güncellemeler mail ile gelsin diyorsanız…

Ufak bir kabuk programı ile güzel olur.

#!/bin/bash
#uptade kontrolu
/usr/bin/yum check-update | mail -s “Guncellenebilen Paketler” gidecek@mailadresi.com

[root@mail ~]# crontab -e

0 6  * * * /scripts/check_update # her sabah 6 ‘da güncellemeler mail adresinize gelecektir.

Sevgiyle.