[Mysql]Slave kontrol script’i

Eger siz de mysql’i master-slave seklinde calistiyorsaniz ve arada bir slave duruyorsa asagidaki script tam size gore.   #!/bin/bash Slave_IO_Running=`mysql -uslave_kullanici -p’slave_kullanici_sifre’ -h 192.168.8.1 -Bse “show slave status\G” | grep Slave_IO_Running | awk ‘{ print $2 }’` Slave_SQL_Running=`mysql -uslave_kullanici -p’slave_kullanici_sifre’ -h 192.168.8.1 -Bse “show slave status\G” | grep Slave_SQL_Running | awk ‘{ print $2 }’` …

Continue reading

cron loglarini aktif etmek

vim /etc/syslog.conf dosyasi icinde bulunan #cron.*                          /var/log/cron.log satirinin basindaki # isaretini kaldirip /etc/init.d/sysklogd restart diyerek tekrar sysklogd ‘yi yeniden baslatalim. Artik /var/log/cron.log dosyasinda cron loglarini gorebiliriz.

Continue reading

grep ile cok satir

grep ile arama yaparken, aradigimiz satirin altindaki veya ustundeki satirlarida bastirmak isteyebiliriz. tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald komutunun ciktisi asagidaki gibi olacaktir. [root@test mail]# tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald EXT3 FS on dm-0, internal journal kjournald starting.  Commit interval 5 seconds EXT3 FS on cciss/c0d0p1, internal journal EXT3-fs: mounted …

Continue reading

Bir dosya icinde ayni olan satirlarin toplami

find . -type f |sed “s#.*/##g” |sort |uniq -c -d spamsort2 | sort -n ornek cikti, 328 engin@egedesonsoz.com 356 rdbebrosur@gmail.com 364 bounce@livamedya.net 382 info@sanateserial.com 414 maviegitimbulten@gmail.com 660 bulten@egedesonsoz.com 1030 rdbebulteni@gmail.com 1220 apache@ekomailing.com

Continue reading

Sed ile coklu degisim

Bir klasor altinda bulunan txt uzantili dosyalarin icinde gecen murat ibarelerini ugur yapar. sed -i ‘s/murat/ugur/g’ *.txt veya find . -name “*.txt” -exec sed -i “s/murat/ugur/g” ‘{}’ \; kullanilabilir. Murat Uğur Eminoğlu

Continue reading