Category: Kabuk
Kabuk, Linux

[Mysql]Slave kontrol script’i

Eger siz de mysql'i master-slave seklinde calistiyorsaniz ve arada bir slave duruyorsa asagidaki script tam size gore.   #!/bin/bash Slave_IO_Running=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Slave_IO_Running | awk '{ print $2 }'` Slave_SQL_Running=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Slave_SQL_Running | awk '{ print $2 }'` Last_error=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Last_error | awk -F \: '{ print $2 }'` Slave_restart=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "STOP SLAVE;SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1; START SLAVE;"`   if [ $Slave_IO_Running == 'Yes' ] && [ $Slave_SQL_Running == 'Yes' ] ; then echo "Slave Calisiyor.." elif [ $Slave_SQL_Running == 'No' ] ; then echo "$Slave_restart" | mail -s "Slave yeniden baslatildi.." murat@murat.ws elif [ $Slave_SQL_Running == 'No' ] ; then echo "$Slave_restart" | mail -s "Slave yeniden baslatildi.." murat@murat.ws fi   sonrasinda yapmaniz gereken tek sey cron 'a eklemek */1 * * * * /root/scripts/slave_status.sh #1 dakikada bir kontrol et. sevgiler.
Kabuk, Linux

cron loglarini aktif etmek

vim /etc/syslog.conf dosyasi icinde bulunan #cron.*                          /var/log/cron.log satirinin basindaki # isaretini kaldirip /etc/init.d/sysklogd restart diyerek tekrar sysklogd 'yi yeniden baslatalim. Artik /var/log/cron.log dosyasinda cron loglarini gorebiliriz.
Kabuk, Linux

grep ile cok satir

grep ile arama yaparken, aradigimiz satirin altindaki veya ustundeki satirlarida bastirmak isteyebiliriz. tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald komutunun ciktisi asagidaki gibi olacaktir. [root@test mail]# tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald EXT3 FS on dm-0, internal journal kjournald starting.  Commit interval 5 seconds EXT3 FS on cciss/c0d0p1, internal journal EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode. Kisaca deginmek gerekirse, -B1 ile aranan sozcugun bulundugu satirin bir ustundeki satirida bastir, -A2 ile aranan sozcugun bulundugu satirin iki alt satirinida ekrana bastir demektir.