[Mysql]Slave kontrol script’i

0 Comments

Eger siz de mysql’i master-slave seklinde calistiyorsaniz ve arada bir slave duruyorsa asagidaki script tam size gore.   #!/bin/bash Slave_IO_Running=`mysql -uslave_kullanici -p’slave_kullanici_sifre’ -h 192.168.8.1 -Bse “show slave status\G” | grep…

Continue reading

cron loglarini aktif etmek

0 Comments

vim /etc/syslog.conf dosyasi icinde bulunan #cron.*                          /var/log/cron.log satirinin basindaki # isaretini kaldirip /etc/init.d/sysklogd restart diyerek tekrar sysklogd ‘yi yeniden baslatalim. Artik /var/log/cron.log dosyasinda cron loglarini gorebiliriz.

Continue reading

grep ile cok satir

0 Comments

grep ile arama yaparken, aradigimiz satirin altindaki veya ustundeki satirlarida bastirmak isteyebiliriz. tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald komutunun ciktisi asagidaki gibi olacaktir. [root@test mail]# tail -10 /var/log/dmesg…

Continue reading

Sed ile coklu degisim

0 Comments

Bir klasor altinda bulunan txt uzantili dosyalarin icinde gecen murat ibarelerini ugur yapar. sed -i ‘s/murat/ugur/g’ *.txt veya find . -name “*.txt” -exec sed -i “s/murat/ugur/g” ‘{}’ \; kullanilabilir. Murat…

Continue reading