Category: openssl
Linux

Nginx > SSL > Tomcat

Merhabalar, tomcat'in SSL yapilandirmasini yapmaktansa Nginx uzerinden yapmayi tercih ederim. :) Calismasi : Internet > Nginx_SSL > Tomcat Yapilandirma dosyasi (kendime ait) : vim /etc/nginx/conf/murat.conf
server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; #http > https yonlendirmesi } #https yapilandirmasi server { listen 443; server_name murat.ws; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/muratws.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/muratws.key; ssl on; location / { proxy_redirect off; proxy_set_header X-Forwarded-Host $host; proxy_set_header X-Forwarded-Server $host; proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; proxy_pass http://www.murat.ws:8080; proxy_buffering on; proxy_buffer_size 128k; proxy_buffers 4 256k; client_body_buffer_size 256k; proxy_busy_buffers_size 256k; } }
conf dosyasi kaydedildikten sonra /etc/init.d/nginx restart komutuyla nginx yeniden baslatilir.
Linux

Owncloud + Nginx(ssl) + Postgresql

Merhabalar, bu yazıda owncloud, nginx, postgresql kurulumu-yapılandırılmasının nasıl olduğunu anlatmaya çalışacağım. Eger bir vps satin alip yukleme islemini direk vps 'e yapmak isterseniz, burayi kullanabilirsiniz. Linke tiklayip uye olursaniz $10 krediye sahip olabilirsiniz ve 2 ay ucret odemeden kullanabilirsiniz. İlk olarak Debian 'ın kendi depoları yerine her paketin kendi depolarını kullanmayı tercih ettim. Nedeniyse daha güncel olmasıdır. Şimdi sırasıyla paketleri kuralım. 1. Postgresql kurulumu
echo 'deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt/ wheezy-pgdg main' >> /etc/apt/sources.list.d/postgresql.list wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | apt-key add - apt-get update apt-get install postgresql-9.3 pg_createcluster 9.3 main --start