Koken + Nginx Yapılandırması

0 Comments

## Gzip  port_in_redirect off; gzip on; gzip_static on; gzip_buffers 4 128k; gzip_comp_level 1; gzip_http_version 1.0; gzip_min_length 0; #gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css; gzip_vary on; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json…

Continue reading

Nginx + OCSP ve RapidSSL

0 Comments

OCSP (Online Certificate Status Protocol) X.509 standartına uygun olarak üretilmiş sertifikaların iptal durumunda olup olmadığının anlık sorgulanmasını sağlayan protokoldur. Daha fazla bilgi için [1] linkine bakılabilir.

Continue reading

nginx rewrite debug etme

0 Comments

Error logu notice olarak ayarlayalim. error_log /var/log/nginx/error.log notice; 2. nginx.conf dosyasinda http taglari arasina rewrite_log on; satirini ekleyelim. rewrite_log on; 3. nginx servisini yeniden baslatalim systemctl restart nginx.service

Continue reading

nginx+pagespeed

0 Comments

Merhaba, nginx ‘i pagespeed ile derleyip deb paketi haline getirdim. Isteyenler asagidaki linkten indirip kurabilirler. nginx_1.8.0-1 pagespeed-release-1.9.32.3-beta www.murat.ws/nginx_1.8.0-1~wheezy_amd64.deb Sevgiyle.

Continue reading

varnish nginx

0 Comments

Nasil anlatsam bilemedim. Nginx onunde varnish calisiyorsa ve klasor yonlendirmelerinde nginx portuna yonlenip sayfa aciliyorsa ornek : murat.ws:8054/test ve yonlendirmeyi kapatmak istiyorsaniz asagidaki kodu nginx ‘e eklemeniz gerekmektedir. port_in_redirect off;…

Continue reading

[Varnish] Apache ve Nginx ‘de gercek ip

0 Comments

Merhaba, varnish kullaniyorsaniz ve apache ve nginx ‘de gercek ip adreslerinizi loglarda goremiyorsaniz asagidaki gibi bir yapilandirma isinize yarayacaktir. 1.vim /etc/varnish/default.vcl dosyasini duzenleyelim. sub vcl_recv tagi arasina “set req.http.X-Forwarded-For =…

Continue reading

Nginx > SSL > Tomcat

0 Comments

Merhabalar, tomcat’in SSL yapilandirmasini yapmaktansa Nginx uzerinden yapmayi tercih ederim. 🙂 Calismasi : Internet > Nginx_SSL > Tomcat Yapilandirma dosyasi (kendime ait) : vim /etc/nginx/conf/murat.conf server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri;…

Continue reading