Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip  port_in_redirect off; gzip on; gzip_static on; gzip_buffers 4 128k; gzip_comp_level 1; gzip_http_version 1.0; gzip_min_length 0; #gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css; gzip_vary on; gzip_types application/atom+xml application/javascript application/json application/ld+json application/manifest+json application/rdf+xml application/rss+xml application/schema+json application/vnd.geo+json application/vnd.ms-fontobject application/x-font-ttf application/x-javascript application/x-web-app-manifest+json application/xhtml+xml application/xml font/eot font/opentype image/bmp image/svg+xml image/vnd.microsoft.icon image/x-icon text/cache-manifest text/css text/javascript text/plain text/vcard text/vnd.rim.location.xloc text/vtt text/x-component text/x-cross-domain-policy …

Continue reading

Nginx + OCSP ve RapidSSL

OCSP (Online Certificate Status Protocol) X.509 standartına uygun olarak üretilmiş sertifikaların iptal durumunda olup olmadığının anlık sorgulanmasını sağlayan protokoldur. Daha fazla bilgi için [1] linkine bakılabilir.

Continue reading

nginx rewrite debug etme

Error logu notice olarak ayarlayalim. error_log /var/log/nginx/error.log notice; 2. nginx.conf dosyasinda http taglari arasina rewrite_log on; satirini ekleyelim. rewrite_log on; 3. nginx servisini yeniden baslatalim systemctl restart nginx.service

Continue reading

nginx+pagespeed

Merhaba, nginx ‘i pagespeed ile derleyip deb paketi haline getirdim. Isteyenler asagidaki linkten indirip kurabilirler. nginx_1.8.0-1 pagespeed-release-1.9.32.3-beta www.murat.ws/nginx_1.8.0-1~wheezy_amd64.deb Sevgiyle.

Continue reading

varnish nginx

Nasil anlatsam bilemedim. Nginx onunde varnish calisiyorsa ve klasor yonlendirmelerinde nginx portuna yonlenip sayfa aciliyorsa ornek : murat.ws:8054/test ve yonlendirmeyi kapatmak istiyorsaniz asagidaki kodu nginx ‘e eklemeniz gerekmektedir. port_in_redirect off; Anlatabildim mi ? Hayir 🙂

Continue reading

[Varnish] Apache ve Nginx ‘de gercek ip

Merhaba, varnish kullaniyorsaniz ve apache ve nginx ‘de gercek ip adreslerinizi loglarda goremiyorsaniz asagidaki gibi bir yapilandirma isinize yarayacaktir. 1.vim /etc/varnish/default.vcl dosyasini duzenleyelim. sub vcl_recv tagi arasina “set req.http.X-Forwarded-For = client.ip;” ekleyelim ve /etc/init.d/varnish restart komutu ile yeniden baslatalim. sub vcl_recv { set req.http.X-Forwarded-For = client.ip; } 2. vim /etc/apache2/apache2.conf dosyasinda bulunan LogFormat “%h %l …

Continue reading

Nginx + “client intended to send too large body”

Bu hatayi almanizdaki neden gondermis oldugunuz icerigin nginx’in kabul ettiginin ustunde olmasindadir. nginx.conf dosyasinda http taglari arasina client_max_body_size = 30M ekleyip nginx ‘i restart etmelisiniz. vim /etc/nginx/nginx.conf http {     client_max_body_size 30M; … … } /etc/init.d/nginx restart

Continue reading

Nginx > SSL > Tomcat

Merhabalar, tomcat’in SSL yapilandirmasini yapmaktansa Nginx uzerinden yapmayi tercih ederim. 🙂 Calismasi : Internet > Nginx_SSL > Tomcat Yapilandirma dosyasi (kendime ait) : vim /etc/nginx/conf/murat.conf server { listen 80; return 301 https://$host$request_uri; #http > https yonlendirmesi } #https yapilandirmasi server { listen 443; server_name murat.ws; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/muratws.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/muratws.key; ssl on; location / { proxy_redirect off; proxy_set_header …

Continue reading

Nginx – Tomcat7 Reverse Proxy Konfigurasyonu

Merhaba, bu yazi size nginx reverse proxy ile trafiginizi 80. porttan 8080 portuna nasil yonlendirme yapilacagini anlatmaktadir. (Tomcat sunucunuzu hangi porttan calistiriyorsaniz 8080 yerine o portu yazmalisiniz.) Debian 7.6 uzerinde nginx 1.8.0-1 ve tomcat 7.0.28 kuruludur.

Continue reading