Bu hatayi almanizdaki neden gondermis oldugunuz icerigin nginx’in kabul ettiginin ustunde olmasindadir. nginx.conf dosyasinda http taglari arasina client_max_body_size = 30M ekleyip nginx ‘i restart etmelisiniz.
vim /etc/nginx/nginx.conf
http {
    client_max_body_size 30M;
...
...
}
/etc/init.d/nginx restart