find örnekleri – 2

0 Comments

find /home/murat/ -size +1M -size -5M -exec du -sh  {} \; #/home/murat klasoru altinda boyutu 1M-5M arasinda olan dosyalari boyutlariyla beraber listeler. find /home/murat -size +1M # 1Mb ‘den buyuk…

Continue reading

find örnekleri -1

0 Comments

find /home/murat -iname “*.php” -perm 777 # dosya izinleri 777 olan tum php dosyalarini bul. find /home/murat -iname “*.php” ! perm 777 # dosya izinleri 777 olmayan tum php dosyalarini…

Continue reading