find örnekleri – 2

find /home/murat/ -size +1M -size -5M -exec du -sh  {} \; #/home/murat klasoru altinda boyutu 1M-5M arasinda olan dosyalari boyutlariyla beraber listeler. find /home/murat -size +1M # 1Mb ‘den buyuk olan dosyalari listeler. find /home/murat -cmin -10 # 10 dakika icinde degistirilen dosyalari listeler.

Continue reading

find örnekleri -1

find /home/murat -iname “*.php” -perm 777 # dosya izinleri 777 olan tum php dosyalarini bul. find /home/murat -iname “*.php” ! perm 777 # dosya izinleri 777 olmayan tum php dosyalarini bul. find /home/murat -type f -perm /a=x # calistirma hakki olan tum dosyalari listele. find /home/murat/ -type d -empty # bos olan dizinleri listele. find …

Continue reading