Press enter to see results or esc to cancel.

find örnekleri – 2

find /home/murat/ -size +1M -size -5M -exec du -sh  {} \; #/home/murat klasoru altinda boyutu 1M-5M arasinda olan dosyalari boyutlariyla beraber listeler.

find /home/murat -size +1M # 1Mb ‘den buyuk olan dosyalari listeler.

find /home/murat -cmin -10 # 10 dakika icinde degistirilen dosyalari listeler.