Press enter to see results or esc to cancel.

grep ile cok satir

grep ile arama yaparken, aradigimiz satirin altindaki veya ustundeki satirlarida bastirmak isteyebiliriz.

tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald komutunun ciktisi asagidaki gibi olacaktir.

[root@test mail]# tail -10 /var/log/dmesg | grep -B1 -A2 kjournald
EXT3 FS on dm-0, internal journal
kjournald starting.  Commit interval 5 seconds
EXT3 FS on cciss/c0d0p1, internal journal
EXT3-fs: mounted filesystem with ordered data mode.

Kisaca deginmek gerekirse, -B1 ile aranan sozcugun bulundugu satirin bir ustundeki satirida bastir, -A2 ile aranan sozcugun bulundugu satirin iki alt satirinida ekrana bastir demektir.