Press enter to see results or esc to cancel.

[Mysql]Slave kontrol script’i

Eger siz de mysql’i master-slave seklinde calistiyorsaniz ve arada bir slave duruyorsa asagidaki script tam size gore.

 

#!/bin/bash

Slave_IO_Running=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Slave_IO_Running | awk '{ print $2 }'`
Slave_SQL_Running=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Slave_SQL_Running | awk '{ print $2 }'`
Last_error=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "show slave status\G" | grep Last_error | awk -F \: '{ print $2 }'`
Slave_restart=`mysql -uslave_kullanici -p'slave_kullanici_sifre' -h 192.168.8.1 -Bse "STOP SLAVE;SET GLOBAL SQL_SLAVE_SKIP_COUNTER=1; START SLAVE;"`

 

if [ $Slave_IO_Running == 'Yes' ] && [ $Slave_SQL_Running == 'Yes' ] ; then

echo "Slave Calisiyor.."

elif [ $Slave_SQL_Running == 'No' ] ; then
echo "$Slave_restart" | mail -s "Slave yeniden baslatildi.." murat@murat.ws
elif [ $Slave_SQL_Running == 'No' ] ; then
echo "$Slave_restart" | mail -s "Slave yeniden baslatildi.." murat@murat.ws
fi

 

sonrasinda yapmaniz gereken tek sey cron ‘a eklemek

*/1 * * * * /root/scripts/slave_status.sh #1 dakikada bir kontrol et.

sevgiler.