Güncellemeler mail ile gelsin diyorsanız…

Ufak bir kabuk programı ile güzel olur. #!/bin/bash #uptade kontrolu /usr/bin/yum check-update | mail -s “Guncellenebilen Paketler” gidecek@mailadresi.com [root@mail ~]# crontab -e 0 6  * * * /scripts/check_update # her sabah 6 ‘da güncellemeler mail adresinize gelecektir. Sevgiyle.

Continue reading