Press enter to see results or esc to cancel.

Linux + Cisco (Com Port Bağlantısı)

Linux ile com port bağlantısı yapmak kolay olduğu kadar kısa süren bir işlemdir. (Bu belge de com portunuzun olmadığını var sayıyoruz.) Console bağlantısı yapmak için com porta ihtiyaç duyulmaktadır. Com portumuz olmadığı için usb to db9 çeviricilerini kullanabiliriz.

Linuxte com porta bağlanmak için kullanabilieceğiniz en kullanışlı paket minicom ‘dur. Bu paketi http://www.fedoraturkiye.com/paket/minicom-2.2-1.fc7.i386.rpm veya güncel halini http://alioth.debian.org/projects/minicom/ adresinden çekebilirsiniz.

# Şimdi yüklemeye başlıyalım;

[root@murat ~]# yum -y install minicom

[root@murat ~]# wget http://www.fedoraturkiye.com/paket/minicom-2.2-1.fc7.i386.rpm

[root@murat ~]# rpm -ihv minicom-2.2-1.fc7.i386.rpm

Yükleme işlemi bittikten sonra aygıtımızı ne isimle tanıdığını öğrenelim.Bunun için tail -f /var/log/message komutunu uygulayalım. Ardından usb to db9 cihazını çıkartıp takıyoruz. tail -f /var/log/messages çıktısını kontrol ediyoruz.

Örnek bir çıktı aşağıda mevcuttur.

Jul 3 17:36:11 murat kernel: usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
Jul 3 17:36:11 murat kernel: pl2303 4-2:1.0: pl2303 converter detected
Jul 3 17:36:11 murat kernel: usb 4-2: pl2303 converter now attached to ttyUSB1

Cihazımızı ttyUSB1 olarak tanımış. Minicom ‘a device adı olarak ttyUSB1 vereceğiz.

Minicom ‘un cisco için yapılandırmasına gelelim.Root iken aşağıdaki komutu uyguluyoruz.

[root@murat ~]# minicom -s

1. Serial Port Setup menüsüne giriyoruz.

Minicom

2. A tuşuna basıp aygıt ismini yazıyoruz. Enter(/dev/ttyUSB1)

3. E tuşuna basıp com port hızını cisco ‘ya göre ayarlıyalım. Buradan tekrar e ‘ye basıp enter yapalım.(hızımızı 9600 ‘a çektik)

4. Yapılandırmayı kaydediyoruz, ve exit menüsüne girip Cisco cihazımızın içine düşüyoruz.

 

iyi konfigürasyonlar dileğiyle.