Press enter to see results or esc to cancel.

Apache ‘yi farkli portlardan dinletmek

Apache farkli portlardan dinletmek icin,

vim /etc/httpd/conf/httpd.conf

#Listen 12.34.56.78:80
Listen 80

Listen 4433

Liste 8844

Listen 192.168.1.99:3333

Gibi kullanabilirsiniz.