Press enter to see results or esc to cancel.

touchpad disabled

Touchpad linuxte bazen başa bela olabiliyor. Ben kendimi bildim bileli bir oran tutturamadım. Onun için her seferinde deaktif ediyorum. 🙂

2 şekilde deaktif edebiliyorsunuz.

1. gsynaptics pakeki yükleyerek :

yum -y install gsynaptics

yükleme bittikten sonra System > Preferences > Touchpad açarak deaktif edebilirsiniz.

2. xorg.conf dosyası ile oynayarak :

vim /etc/X11/xorg.conf editörle açtıktan sonra InputDevice “Synaptics” “CorePointer” satırını bulup InputDevice “Synaptics” “disabled”satırı ile değiştiriyoruz.

Kim nereye gidiyor? :)

Cisco bir routerunuz var ise, kim hangi ip ‘den hangi ip ‘ye gidiyor, paket ve byte sayılarına kadar görmenize imkan sağlıyor. Bunu için ;

murat# conf t

murat(config)# interface vlan 1

murat(config-if)# ip accounting output-packets

murat(config-if)# end

murat# sh ip accounting output-packets

Source                  Destination                  Packets          Bytes
81.57.98.102       192.168.1.5                     12                 889
83.41.249.239    192.168.1.5                      7                  9049
82.252.20.214     192.168.1.5                      4                 1783

Sevgiyle.

Komut satırından süreçleri kill etme

mysql> show processlist;

+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info |
+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
| 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 | | NULL |
| 13159 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist |
+——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> kill 13156

mysql>quit