Vi - Vim

Vi ile bul değiştir

Herhangi bir satırdaki bir kelimeyi istediğiniz bir kelime ile değiştirebilirsiniz. vim muratugur <Esc> : s/eski_kelime/yeni_kelime/g bu işlemi tum dosyada (satırlarda) yapmak isterseniz <Esc> : %s/eski_kelime/yeni_kelime/g parametreleri işlevi gerçekleştirecektir.
Cisco

Kim nereye gidiyor? :)

Cisco bir routerunuz var ise, kim hangi ip 'den hangi ip 'ye gidiyor, paket ve byte sayılarına kadar görmenize imkan sağlıyor. Bunu için ; murat# conf t murat(config)# interface vlan 1 murat(config-if)# ip accounting output-packets murat(config-if)# end murat# sh ip accounting output-packets Source                  Destination                  Packets          Bytes 81.57.98.102       192.168.1.5                     12                 889 83.41.249.239    192.168.1.5                      7                  9049 82.252.20.214     192.168.1.5                      4                 1783 Sevgiyle.
Mysql

Komut satırından süreçleri kill etme

mysql> show processlist; +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ | 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 | | NULL | | 13159 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist | +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ 7 rows in set (0.00 sec) mysql> kill 13156 mysql>quit
Apache

Apache dizin listelemesini engelleme

Apache 'de klasör ve alt dizin listelemeyi kapatmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
İstediğiniz bir dizini listelemeye açmak için,
<Directory /var/www/sites/murat.web>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
satırlarını kullanabilirsiniz.
Php

Php versiyon bilgilerini saklama

vim /etc/php.ini dosyasını açıp expose_php On değerini expose_php Off olarak değiştirirseniz versiyon bilgilerini gizlemiş olursunuz.
HEAD http://www.murat.ws/index.php
200 OK
Connection: close
Date: Wed, 30 May 2007 01:16:30 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Client-Date: Wen, 30 May 2007 21:48:13 GMT
Client-Peer: 10.0.0.1:80
Client-Response-Num: 1
X-Powered-By: PHP/5.1.2-1+b1 (işlemlerden sonra bu bilgi kalkıyor.)