Press enter to see results or esc to cancel.

Harddisk ve CPU sicakliklarini kontrol etmek icin ufak bir script

#!/bin/bash
# Harddisk ve CPU sicakliklarini kontrol etmek icin ufak bir script
# Harddisk aygit ismini giriniz (ornek : /dev/sda)
# Murat Ugur EMINOGLU | fedoraturkiye.com | 05.09.2007 {Dogum Gunum Anisina}
# Version 0.1 Beta
EMAIL=”murat@murat.ws”
HDD=”/dev/sda”
HDDTEMP=”45″ # Kac dereceyi gecince size mail olarak bildirsin
CPUTEMP=”50″
SCPT=`/usr/sbin/hddtemp /dev/sda | awk ‘{print $4}’ | cut -b 1-2`
SCPT2=`/usr/bin/acpitool | tail -1 | awk ‘{print $6}’`
/bin/rpm -qa | grep hddtemp > /dev/null
if [ “$?” = “0” ]; then
echo “”
else
echo “Paket(ler) yukleniyor bekleyiniz..”
/usr/bin/yum -y install hddtemp
fi

/bin/rpm -qa | grep acpitool > /dev/null
if [ “$?” = “0” ]; then
echo “”
else
echo “Paket(ler) yukleniyor bekleyiniz..”
/usr/bin/yum -y install acpitool
fi

if [ “$SCPT” -ge “$HDDTEMP” ]; then
echo “Harddisk Sicakligi Belirlediginiz Degerin Ustune Cikti > Gecerli Sicaklik :” `/usr/sbin/hddtemp /dev/sda | awk ‘{print $4}’` > /tmp/hddandcpu
fi

if [ “$SCPT2” -ge “$CPUTEMP” ]; then
echo “CPU Sicakligi Belirlediginiz Degerin Ustune Cikti > Gecerli Sicaklik :” `/usr/bin/acpitool | tail -1 | awk ‘{print $6 ” ” $7}’` >> /tmp/hddandcpu
fi

/bin/mail -s “Sicaklik Bilgilendirme Script ‘i” $EMAIL < /tmp/hddandcpu

Her 5 dakika da bir kontrol etsin ve değer aşımı olduğu zaman size mail gelmesini istiyorsanız.

crontab -e

*/5 * * * * /root/hddcpu

Sevgiyle.