Cpu ve HDD sıcaklıkları

Cpu ve hdd sıcaklıklarını bilmek istiyorsanız. yum -y install hddtemp yum -y install acpitool Harddisk sıcaklığına bakmak için , hddtemp aygıt_ismi (hddtemp /dev/sda) kullanabilirsiniz. [root@mail ~]# hddtemp /dev/sda /dev/sda: WDC WD1600AAJS-00PSA0: 41°C Cpu sıcaklığına bakmak için, acpitool -tf kullanabilirsiniz. [root@mail ~]# acpitool -tf Fan                     : on Thermal zone 1 : …

Continue reading