Linux

Synology uzerinde crontab islemi

Merhaba, synology uzerinde zamanlanmis gorevleri calistirmak zorunda kalirsaniz asagidaki direktifleri izleyerek crontab'a gorev ekleyebilirsiniz. synology nas sunucusuna ssh ile login olup;
  1. sudo su -
  2. vi /etc/crontab dosyasini acip istediginiz scriptleri ekleyin
  3. synoservice -restart crond #komutu calistirip cron'u restart edin.
  4. Sevgiyle.
Linux

Postfix ile dropbox linkli cryptolocker engelleme

Merhaba, şu sıralar fazlasıyla dropbox linki içine gömülmüş cryptolocker viruslu epostalar gönderiliyor. Çok sağlıklı olmasa da eposta içeriğinde https://dl.dropboxusercontent.com/s/ geçenleri postfix tarafında discard ediyorum.
Örnek link:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9juq7drc86wcj8e/fiyat4.zip

body_check:
/https:\/\/dl\.dropboxusercontent\.com\/.*/ DISCARD
Sevgiyle.
Linux

Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip 
port_in_redirect off;
gzip on;
gzip_static on;
gzip_buffers 4 128k;
gzip_comp_level 1;
gzip_http_version 1.0;
gzip_min_length 0;
#gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;
gzip_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rdf+xml
application/rss+xml
application/schema+json
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-javascript
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/eot
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/vnd.microsoft.icon
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/javascript
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy
text/xml;

Linux

Linux altında dosya bölmek

Linux ortamında dosyaları bölmek istediğiniz de yardımınıza "split" koşuyor. Örnek:
split -b 2M phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.zip "phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages."
Yukarıda yaptığımız işlem, phpmyadmin zip dosyasını 2M 'lık parçalara bölmekten başka birşey değildir.
Bu komutun ls çıktısı:
Bölünmüş dosyaları birleştirmek için "cat" komutunu kullanıyoruz.
cat phpMyAdmin-4.6.5.2-all-languages.a* > pma.zip
Sevgiyle.