Linux

SVN : doesn’t match expected Error

Hata: svn: Repository UUID 'blablablabla' doesn't match expected UUID 'bilibilibili' Local repo ile uzaktaki reponun UUID'lerinin eslesmemesi sonucu bu hatayi aliyorsunuz. (Dizin degismis olabilir, repoyu kaldirip yeniden eklemis olabilirsiniz etc..) Cozumu :
Sunucu tarafinda : svnadmin setuuid /var/lib/svn/myraspi yeni_UUID 
Istemci tarafinda: svn switch --relocate

Repository UUID 'xxxxxxxx' doesn't match expected UUID 'yyyyyyyy'
Linux

OpenVPN tags

Merhaba, eger openvpn conf dosyasinin icine sertifikalari gommek isterseniz, asagidaki tag'lar ile yapabilirsiniz.
<ca> </ca> # ca.crt

<cert> </cert> # client.crt

<key> </key> # client.key

<tls-auth> </<tls-auth> # ta.key
Sevgiyle.  
Linux

[OpenVPN]Istemcilere statik ip atamasi

Merhaba, Openvpn 'de istemcilere statik ip atamasi gerektigi durumlarda asagidaki gibi yapilandirma yeterli olacaktir.  
openvpn konfigurasyon dosyasina asagidaki satir eklenir.

client-config-dir /etc/openvpn/ccd-dir        

mkdir /etc/openvpn/ccd-dir && cd /etc/openvpn/ccd-dir        

vim client_id icine 

ifconfig-push 10.6.6.6 255.255.255.0 

eklenir ve openvpn restart edilir. /etc/ini.d/openvpn
Daha fazla bilgi icin : https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/Concepts-Addressing
Linux

[Debian 8] Openvpn coklu config ayarlama

OpenVPN 'de sunucusunda birden fazla VPN 'niz varsa ve systemctl ile baslatmak istiyorsaniz asagidaki yapilandirmaya goz atabilirsiniz.
  1. /lib/systemd/system-generators/openvpn-generator server-radius # benim conf dosyam server-radius.conf
  2. systemctl daemon-reload
  3. sytemctl enable openvpn@server-radius
  4. systemctl start openvpn@server-radius
Islemler bu kadar, sevgiyle.
Linux

Synology uzerinde crontab islemi

Merhaba, synology uzerinde zamanlanmis gorevleri calistirmak zorunda kalirsaniz asagidaki direktifleri izleyerek crontab'a gorev ekleyebilirsiniz. synology nas sunucusuna ssh ile login olup;
  1. sudo su -
  2. vi /etc/crontab dosyasini acip istediginiz scriptleri ekleyin
  3. synoservice -restart crond #komutu calistirip cron'u restart edin.
  4. Sevgiyle.
Linux

Postfix ile dropbox linkli cryptolocker engelleme

Merhaba, şu sıralar fazlasıyla dropbox linki içine gömülmüş cryptolocker viruslu epostalar gönderiliyor. Çok sağlıklı olmasa da eposta içeriğinde https://dl.dropboxusercontent.com/s/ geçenleri postfix tarafında discard ediyorum.
Örnek link:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/9juq7drc86wcj8e/fiyat4.zip

body_check:
/https:\/\/dl\.dropboxusercontent\.com\/.*/ DISCARD
Sevgiyle.
Linux

Koken + Nginx Yapılandırması

## Gzip 
port_in_redirect off;
gzip on;
gzip_static on;
gzip_buffers 4 128k;
gzip_comp_level 1;
gzip_http_version 1.0;
gzip_min_length 0;
#gzip_types text/plain application/x-javascript text/xml text/css;
gzip_vary on;
gzip_types
application/atom+xml
application/javascript
application/json
application/ld+json
application/manifest+json
application/rdf+xml
application/rss+xml
application/schema+json
application/vnd.geo+json
application/vnd.ms-fontobject
application/x-font-ttf
application/x-javascript
application/x-web-app-manifest+json
application/xhtml+xml
application/xml
font/eot
font/opentype
image/bmp
image/svg+xml
image/vnd.microsoft.icon
image/x-icon
text/cache-manifest
text/css
text/javascript
text/plain
text/vcard
text/vnd.rim.location.xloc
text/vtt
text/x-component
text/x-cross-domain-policy
text/xml;