Press enter to see results or esc to cancel.

[Bash] Özel Değişkenler

Bash kabuğunun içinde gömülü olarak gelen özel değişkenler aşağıdaki gibidir.

$$

Geçerli kabuğun pid numarasını verir.

root@debian:~# echo $$

532

$!

Arka plana atılmış olan son komutun pid numarasını verir.

root@debian:~/test# mkdir test{1..9} &

[1] 799

root@debian:~/test# echo $!

799

$?

son çalıştırılan komutun exit status çıktısı.

ps -aux | grep sshd | grep -v grep | echo $?

sshd olduğu için çıktı 0 (sıfır) olacaktır. Eğer komutun çıktısı bir değer döndürmeseydi çıktı 1 olacaktı.

exit code 0 = success

exit code 1-255 = others

$#

Girilen argümanların toplam sayısını verir.

root@debian:~/test# ./test.sh a b c d e f g h

Girilen Toplam Arguman Sayisi: 8

#Script içeriği

#!/bin/bash

echo "Girilen Toplam Arguman Sayisi: $#"

$@

Girilen tüm argümanları listeler.

root@debian:~/test# ./test.sh a b c d e f g h

Girilen Argumanlar: a b c d e f g h

#Script içeriği

#!/bin/bash

echo "Girilen Argumanlar: $@"

$0

Geçerli scriptin dosya adı.

root@debian:~/test# vim test.sh

root@debian:~/test# chmod +x test.sh

root@debian:~/test# ./test.sh

Script adi: ./test.sh

#Script

#!/bin/bash

echo "Script adi: $0"

$1..9 veya $n

$1 > 1. argümanı verir.

$2 > 2. argümanı verir.

root@debian:~/test# ./test.sh a b c

1. arguman a

2. arguman b

3. arguman c

#Script

#!/bin/bash

echo "1. arguman $1"

echo "2. arguman $2"

echo "3. arguman $3"

Sevgiler.