Press enter to see results or esc to cancel.

apt-mirror ile local repository oluşturmak

Merhaba, birden fazla debian tabanlı sunucunuz varsa hepsinin paket güncellemesini veya paket yüklemelerini ayrı ayrı yapmak hem bant genişliğini yorar hem de hız açısından yavaş olur. Bunların önüne geçmek için çok basit olan ufak bir aracı yani apt-mirror ‘i kullanacağız. apt-mirror aracını Debian, Ubuntu ve diğer deb paketli sistemlerde kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki örnekte Debian10, Debian9, Debian8 ve oldstable repository’si mevcuttur.

Repository’nin dizini /srv/ olarak yapılandırılmıştır. Kendinize göre değiştirmeyi unutmayın.

#Yükleme

apt-get install apt-mirror

#Ayarlar

vim /etc/apt/mirror.conf
############# config ##################
#
set base_path    /srv/
#
set mirror_path  $base_path/mirror
set skel_path    $base_path/skel
set var_path     $base_path/var
set cleanscript $var_path/clean.sh
set limit_rate 2000k #16Mbps ile sınırlama
set nthreads  1
# set defaultarch  <running host architecture>
set postmirror_script $var_path/postmirror.sh
# set run_postmirror 0
set _tilde 0
#
############# end config ##############

deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian oldstable main contrib non-free
deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian oldstable-updates main contrib non-free

deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian stretch main contrib non-free
deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian stretch-updates main contrib non-free

deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian jessie main contrib non-free
deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian jessie-updates main contrib non-free

deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian buster main contrib non-free
deb-amd64 http://ftp.tr.debian.org/debian buster-updates main contrib non-free


clean http://ftp.us.debian.org/debian

#Web sunucusu kurulumu

apt-get install nginx
sed -i "s/\/usr\/share\/nginx\/html/\/srv\/mirror\/ftp.tr.debian.org\/;\nautoindex on/" /etc/nginx/conf.d/default.conf && systemctl restart nginx

#El ile düzenlemek isterseniz

vim /etc/nginx/conf.d/default.conf

Aşağıdaki satır

location / { root /usr/share/nginx/html; index index.html index.htm; }

Aşağıdaki satırla değiştirilir.

location / { root /srv/mirror/ftp.tr.debian.org/; autoindex on; index index.html index.htm; }

ve systemctl restart nginx komutu ile servis yeniden başlatılır.Crontab ile

6 saatte bir repositoryi güncelleyeceğiz.

echo "* */6 * * * /usr/bin/apt-mirror" >> /var/spool/cron/crontabs/root

Son olarak diğer sunucuların sources.list kaydı aşağıdaki gibi olacaktır.

deb http://192.168.1.200/debian/ buster main

Sevgiler.