Press enter to see results or esc to cancel.

Putty ppk dosyasını OpenSSH formatına dönüştürmek

PuttyGen tarafından oluşturulan private key dosyasıdır. PPK = PuTTY Private Key diye adlandırılır. Linux ortamında çalişığım için ve putty kullanmak istemediğim için bazen bu ppk private key dosyalarını pem formatına çeviriyorum. Aşağidaki yönergeleri takip ederek ppk dosyasını pem uzantısına çevirebilirsiniz.

#Gerekli araç yüklenir.

apt-get install putty-tools

# private key oluşturulur

puttygen DigitalOcean.ppk -O private-openssh -o id_rsa_digital_ocean

# public key oluşturulur

puttygen DigitalOcean.ppk -O public-openssh -o id_rsa_digital_ocean.pub

# Son olarak izinler düzenlenir.

chmod 400 id_rsa_digital_ocean

Sevgiler.