Press enter to see results or esc to cancel.

alsamixer ayarlarını kaydetmek

Merhaba, her reboot işleminden sonra alsamixer ayalarının değişmemesi için aşağıdaki komut çalıştırılıp ayar dosyası kaydedilir.

sudo alsactl store

/var/lib/alsa/asound.state #ayar dosyası

Sevgiler.