Php7.2 Mcrypt

0 Comments

Php7.2 ‘ye Mcrypt eklentisini yüklemek için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz. apt install php7.0-dev php-pear gcc make autoconf libc-dev pkg-config libmcrypt-dev pecl install mcrypt-1.0.1 vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini extension=mcrypt.so /etc/init.d/php7.2-fpm restart  

Continue reading

PyCharm ve git .idea dosyasi

0 Comments

git ile .idea klasorunu disarida birakmak. git rm -rf .idea; git commit -m “delete .idea”; git push; Ek olarak asagidaki de kullanilabilir. git config –global core.excludesfile .gitignore_global gitignore_global dosyasi icerigi:…

Continue reading

Klavye dili degistirme

0 Comments

Merhaba, Linux Lite ‘da klavye ayarlarindan ayarladiysam da bir turlu klavye dilleri arasinda gecis yapamamistim. Asagidaki komutu kullanarak duzeltebilirsiniz. setxkbmap -option grp:alt_shift_toggle us,tr

Continue reading