Press enter to see results or esc to cancel.

Could not open /dev/vmmon: No such file or directory. Please make sure that the kernel module `vmmon’ is loaded.

Vmware ‘de kernel degisikliginden sonra asagidaki hatayi alirsaniz.

Could not open /dev/vmmon: No such file or directory. Please make sure that the kernel module `vmmon' is loaded.

Asagidaki komutu calistirip tekrar modulu kullanmis oldugunuz kernel surumue gore derleyebilirsiniz.

vmware-modconfig --console --install-all

Çift Mönitorde Ekran Yırtılması

xrandr -q | grep -w "connected" | awk '{print $1}'

VGA-0
HDMI-0

Yukarıda ki komutun çıktısına göre aygıt isimlerini aşağıdaki komuta göre düzenleyip çalştırın.

nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="VGA-0: nvidia-auto-select @1920x1080 +1920+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+1920+0, ForceFullCompositionPipeline=On}, HDMI-0: nvidia-auto-select @1920x1080 +0+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0, ForceFullCompositionPipeline=On}"

Saygılar.

[OpenVPN] IP packet with unknown IP

OpenVPN 2.4 sürümünde karşılaştığım bu hata yüzünden diğer ağlara erişim yapılamıyordu, sorunun kaynagı OpenVPN server ayarında aygıt olarak tun kullanmam ve Windows client tarafında tap kullanmamdır. Windows tarafındaki aygıtı tun olarak değiştirdiğim de sorun çözüldü.

Sat Oct 3 20:28:49 2020 win10/1.1.1.1:31361 IP packet with unknown IP version=0 seen
Sat Oct 3 20:28:49 2020 win10/1.1.1.1.25:31361 IP packet with unknown IP version=3 seen
Sat Oct 3 20:28:50 2020 win10/1.1.1.1:31361 IP packet with unknown IP version=15 seen

Docker ile Counter Strike Server

Merhaba, geçmişi yad etmek adına docker üstünde counter strike server kurulumu yaptım ve belki başkaları da yad etmek ister diye paylaşıyorum.

FROM ubuntu:18.04

ARG steam_username=username
ARG steam_password="password"

RUN apt update && apt install lib32gcc1 curl libsdl2-dev vim bash-completion -y
RUN mkdir -p /var/steam
RUN curl -sqL "https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz" | tar zxvf - -C /var/steam/
RUN /var/steam/steamcmd.sh +login ${steam_username} ${steam_password} +force_install_dir /var/hlds +app_update 90 validate +quit
RUN mkdir -p ~/.steam && ln -s /var/hlds ~/.steam/sdk32
RUN rm -rf /var/hlds/libSDL2.so && ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so /var/hlds/
RUN echo "10" > /var/hlds/steam_appid.txt

WORKDIR "/var/hlds/"
CMD ["./hlds_run", "-game cstrike", "+maxplayers 16", "+map de_dust", "+exec server.cfg", "+ip 0.0.0.0", "+port 27015"]

 

Build etmek için:

docker build -t counter-strike .

Çalıştırmak için:

docker run -d -p 27015:27015 -p 27015:27015/udp counter-strike

 

Eğer Half Life Dedicated server üstünde çalıştırmak isterseniz sadece Dockerfile dosyasında aşağıdaki satırı değiştirmeniz yeterlidir.

CMD ["./hlds_run", "-game valve", "+maxplayers 16", "+map crossfire", "+exec server.cfg", "+ip 0.0.0.0", "+port 27015"]

Ref: https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD

Sevgiler.

 

VPN Otomatik Bağlantı

Merhaba, devamli vpn bağlantısı kullanıyorsanız ve her yeniden başlatmadan sonra otomatik bağlanmasını istiyorsanız bu yazı tam size göre.

İlk olarak bu işlem için script değil de nmcli kullanacağız. Şimdi asağıdaki adımlari takip ederek istediğimiz gibi yapılandıralım.

1. Aşağıdaki komut ile tüm bağlantılar listelenir.

nmcli connection

Asağıdaki çıktıya benzer bir çıktı alacaksınız.

NAME UUID TYPE DEVICE

Wired connection 1 1960t651-c759-34e9-bd08-e5bba74839bf ethernet enp34s0

vpn baec53276-1bfb-4c9f-a6d2-2645d5ba8020 vpn enp34s0

tun99 2af375e43-b825-4d47-92bb-e5538767b54a tun tun0

Wifi_Network dd6e02b6-be21-4cc6-b86b-0e3dd59fe074 wifi --

2. Hangi aygıttan internete çıkış yapacaksanız onu seçip aşağıdaki gibi çalıştıyorsunuz.

nmcli connection edit Wired connection 1

veya

nmcli connection edit Wifi_Network

3. Vpn bağlantıları için kullanılan secondaries parametresini kullanarak otomatik bağlantı için vpn UUID sini giriyoruz.

set connection.secondaries baec53276-1bfb-4c9f-a6d2-2645d5ba8020

4. Son olarak kaydedip çıkıyoruz ve bundan sonra her yeniden login olma işleminden sonra vpn’e otomatik bağlantı sağlanacaktır.

save

quit

Bunlar haricinde gerekli değişiklikleri /etc/NetworkManager/system-connections/ altında da yapabilirsiniz.

vim /etc/NetworkManager/system-connections/Wired connection 1

[connection] tag’ı altınasecondaries=vpn_uuid satırı eklenir ve systemctl restart NetworkManager servisi yeniden başlatılır.

Sevgiler.

DKMS rtl8812au (TP-LINK Archer T4U)

Merhaba, 

DKMS, her kernel update işleminde sürücü derleme işini kendi kendine halleden bir yapıdır (yeniden derleyen).

Bu yazıda rtl8812au yonga setine sahip TP-LINK Archer T4U usb  wifi aygıtının sürücüsünü dkms ile tekrar derleyeceğiz. 

  1. git clone https://github.com/gnab/rtl8812au.git /usr/src/8812au-4.2.2/
  2. cd /usr/src/8812au-4.2.2/
  3. make
  4. cp 8812au.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/
  5. depmod
  6. dkms add -m 8812au -v 4.2.2
  7.  dkms build -m 8812au -v 4.2.2
  8. sudo dkms install -m 8812au -v 4.2.2
  9. echo 8812au | sudo tee -a /etc/modules

Kaynak : https://github.com/gnab/rtl8812au

Sevgiler.

 

Linux Ekran Yırtılması/Kırılması

Merhaba,

Nvidia ekran kartlarında video seyrederken ekranda yırtılmalar/kırılmalar oluyordu. Belli bir süre sonra rahatsız etmeye başladığı için artık çözüme kavuştayım dedim.

1. Bunun için Direct Rendering Manager desteğini aşağıdaki gibi aktif etmemiz gerekiyor.

echo "options nvidia-drm modset=1" > /etc/modprobe.d/nvidia.conf

2. Açılışta aktif olması için aşağıdaki komut çalıştırılır.

update-initramfs -u

3. Son olarak işletim sistemi yeniden başlatılır.

shutdown -r now

Not : Eğer işletim sistemini yeniden başlatmak istemiyorsanız bu adımlardan sonra aşağıdaki komutu çalıştırabilirsiniz. Yırtılmalar ortadan kalkacaktır.

nvidia-settings --assign CurrentMetaMode="nvidia-auto-select +0+0 { ForceFullCompositionPipeline = On }"

İşletim sistemi yeniden başladığında aşağıdaki komutun çıktısı “Y” ise her şey yolundadır.

cat /sys/module/nvidia_drm/parameters/modeset

Sevgiler.

Docker ile Imaj Oluşturma ve Imajı Docker Hub’a Gönderme

Merhaba, bu yazı docker üstünde imaj oluşturma ve bu imaji docker hub ‘a gönderme hakkındadır.

Örnek olarak Mongodb 4.2 sürümünü build edeceğiz.

İlk olarak kendim için oluşturmuş olduğum mongodb4.2 Dockerfile dosyasını oluşturalım. Ufak bir hatırlatma yapalım. Aşağıda –bind_ip_all parametresi mongodb ‘nin tüm interfaceleri dinleyeceğini söyler. Gerçek bir plartformda kullanacaksanız buna dikkat etmeniz gerekir.


FROM ubuntu:18.04
LABEL maintainer="murat@murat.ws
RUN apt-get update
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y gnupg2 ca-certificates
RUN echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.2 multiverse" | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list
RUN apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4B7C549A058F8B6B RUN apt-get update && apt-get install -y mongodb-orgRUN mkdir -p /data/db
EXPOSE 27017
CMD ["--bind_ip_all"]
ENTRYPOINT ["/usr/bin/mongod"]

Bulunmuş olduğunuz dizinde yukarıdaki satırları Dockerfile isminde bir dosyaya kaydettikten sonra asağıdaki komut ile build işlemini başlatıyoruz.

docker build --network=host -t mongodb:4.2 .

Build tamamlandıktan sonra docker hub ‘a docker login komutunu kullanarak giriş yapıyoruz.

docker images komutu calıştırıp image id ‘sini alıyoruz.

Yukarda görüldüğü üzere oluşturmuş olduğumuz imajın idsi 6aa284093162 ‘dır.

imaj id ile birlikte imajı taglıyoruz.

#Kullanımı

docker tag image_id repository/app:version
docker tag 6aa284093162 muratugureminoglu/mongodb:4.2

son olarak docker hub’a imajımızı gönderiyoruz.

docker push muratugureminoglu/mongodb

Göndermiş olduğumuz imajı pull etmek için aşağıdaki komut kullanılır.

docker pull muratugureminoglu/mongodb:4.2

Pull ettiğimiz imajı çalıştırmak için de aşağıdaki komut kullanıılır.

docker run -d --network=host -it 6aa284093162

Umarım faydalı ve anlaşılır bir yazı olmuştur.

Sevgiler.