Press enter to see results or esc to cancel.

Docker ile Counter Strike Server

Merhaba, geçmişi yad etmek adına docker üstünde counter strike server kurulumu yaptım ve belki başkaları da yad etmek ister diye paylaşıyorum.

FROM ubuntu:18.04

ARG steam_username=username
ARG steam_password="password"

RUN apt update && apt install lib32gcc1 curl libsdl2-dev vim bash-completion -y
RUN mkdir -p /var/steam
RUN curl -sqL "https://steamcdn-a.akamaihd.net/client/installer/steamcmd_linux.tar.gz" | tar zxvf - -C /var/steam/
RUN /var/steam/steamcmd.sh +login ${steam_username} ${steam_password} +force_install_dir /var/hlds +app_update 90 validate +quit
RUN mkdir -p ~/.steam && ln -s /var/hlds ~/.steam/sdk32
RUN rm -rf /var/hlds/libSDL2.so && ln -s /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libSDL2.so /var/hlds/
RUN echo "10" > /var/hlds/steam_appid.txt

WORKDIR "/var/hlds/"
CMD ["./hlds_run", "-game cstrike", "+maxplayers 16", "+map de_dust", "+exec server.cfg", "+ip 0.0.0.0", "+port 27015"]

 

Build etmek için:

docker build -t counter-strike .

Çalıştırmak için:

docker run -d -p 27015:27015 -p 27015:27015/udp counter-strike

 

Eğer Half Life Dedicated server üstünde çalıştırmak isterseniz sadece Dockerfile dosyasında aşağıdaki satırı değiştirmeniz yeterlidir.

CMD ["./hlds_run", "-game valve", "+maxplayers 16", "+map crossfire", "+exec server.cfg", "+ip 0.0.0.0", "+port 27015"]

Ref: https://developer.valvesoftware.com/wiki/SteamCMD

Sevgiler.