Press enter to see results or esc to cancel.

Docker ile Imaj Oluşturma ve Imajı Docker Hub’a Gönderme

Merhaba, bu yazı docker üstünde imaj oluşturma ve bu imaji docker hub ‘a gönderme hakkındadır.

Örnek olarak Mongodb 4.2 sürümünü build edeceğiz.

İlk olarak kendim için oluşturmuş olduğum mongodb4.2 Dockerfile dosyasını oluşturalım. Ufak bir hatırlatma yapalım. Aşağıda –bind_ip_all parametresi mongodb ‘nin tüm interfaceleri dinleyeceğini söyler. Gerçek bir plartformda kullanacaksanız buna dikkat etmeniz gerekir.


FROM ubuntu:18.04
LABEL maintainer="murat@murat.ws
RUN apt-get update
ENV DEBIAN_FRONTEND noninteractive
RUN apt-get update && apt-get install -y gnupg2 ca-certificates
RUN echo "deb [ arch=amd64,arm64 ] https://repo.mongodb.org/apt/ubuntu bionic/mongodb-org/4.2 multiverse" | tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list
RUN apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 4B7C549A058F8B6B RUN apt-get update && apt-get install -y mongodb-orgRUN mkdir -p /data/db
EXPOSE 27017
CMD ["--bind_ip_all"]
ENTRYPOINT ["/usr/bin/mongod"]

Bulunmuş olduğunuz dizinde yukarıdaki satırları Dockerfile isminde bir dosyaya kaydettikten sonra asağıdaki komut ile build işlemini başlatıyoruz.

docker build --network=host -t mongodb:4.2 .

Build tamamlandıktan sonra docker hub ‘a docker login komutunu kullanarak giriş yapıyoruz.

docker images komutu calıştırıp image id ‘sini alıyoruz.

Yukarda görüldüğü üzere oluşturmuş olduğumuz imajın idsi 6aa284093162 ‘dır.

imaj id ile birlikte imajı taglıyoruz.

#Kullanımı

docker tag image_id repository/app:version
docker tag 6aa284093162 muratugureminoglu/mongodb:4.2

son olarak docker hub’a imajımızı gönderiyoruz.

docker push muratugureminoglu/mongodb

Göndermiş olduğumuz imajı pull etmek için aşağıdaki komut kullanılır.

docker pull muratugureminoglu/mongodb:4.2

Pull ettiğimiz imajı çalıştırmak için de aşağıdaki komut kullanıılır.

docker run -d --network=host -it 6aa284093162

Umarım faydalı ve anlaşılır bir yazı olmuştur.

Sevgiler.