Php7.2 Mcrypt

Php7.2 ‘ye Mcrypt eklentisini yüklemek için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz. apt install php7.0-dev php-pear gcc make autoconf libc-dev pkg-config libmcrypt-dev pecl install mcrypt-1.0.1 vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini extension=mcrypt.so /etc/init.d/php7.2-fpm restart  

Continue reading

PyCharm ve git .idea dosyasi

git ile .idea klasorunu disarida birakmak. git rm -rf .idea; git commit -m “delete .idea”; git push; Ek olarak asagidaki de kullanilabilir. git config –global core.excludesfile .gitignore_global gitignore_global dosyasi icerigi: .idea Burasi da guzeldir.[1] [1]https://www.gitignore.io/

Continue reading

Klavye dili degistirme

Merhaba, Linux Lite ‘da klavye ayarlarindan ayarladiysam da bir turlu klavye dilleri arasinda gecis yapamamistim. Asagidaki komutu kullanarak duzeltebilirsiniz. setxkbmap -option grp:alt_shift_toggle us,tr

Continue reading

history ciktisini limitlemek

history komutunun ciktisini limitleyebilir veya limitsiz yapabilirsiniz. vim /root/.bashrc dosyasini editorle acip asagidaki satirlari giriniz. Bir sonraki girisiniz de ne kadar limit koyduysaniz o kadar cikti alacaksiniz. #Limitsiz export HISTFILESIZE= export HISTSIZE=  

Continue reading

[Python] Html parse islemi

from lxml import html with open(r’sozluk.html’, “r”) as f: sayfa = f.read() t = html.fromstring(sayfa) “”” — ORNEK HTML — <p class=”Normal para-style-override-2″ xml:lang=”tr-TR”><span class=”char-style-override-3″ xml:lang=”en-US”>abaküs </span><span class=”char-style-override-4″ xml:lang=”en-US”>abacus</span></p> <p class=”Normal para-style-override-2″ xml:lang=”tr-TR”><span class=”char-style-override-3″ xml:lang=”en-US”>abiyotik </span><span class=”char-style-override-4″ xml:lang=”en-US”>abiotic</span></p> “”” kelime1 = t.xpath(‘//span[@class=”char-style-override-3″]/text()’) kelime2 = t.xpath(‘//span[@class=”char-style-override-4″]/text()’) ii = 0 for x,y in zip(kelime1,kelime2): ii += 1 …

Continue reading

[mariadb][mysql]InnoDB: Failed to find tablespace for table

[ERROR] InnoDB: Failed to find tablespace for table + in the cache. Attempting to load the tablespace with space id [ERROR] InnoDB: Your database may be corrupt or you may have copied the InnoDB tablespace but not the InnoDB log files. Internet uzerinden cok fazla bilgi olmasina ragmen kendi sorun cozme seklimi de blog sayfama …

Continue reading