rsyslog ‘da bazı mesajları göz ardı etmek

Merhaba loglarda bazı istemediğimiz mesajları göz ardı etmek isteyebiliriz. Bunun için ~ sembölünü kullanabilirsiniz. vim /etc/rsyslog.conf #Her şeyi göz ardı etmek için *.* ~ #Belirli bir mesajı göz ardı etmek için # Log dosyası içinde !log_opts yer alıyorsa göz ardı et. :msg, contains, “!log_opts” ~ # Örnek log monitor check_nrpe: Error: (!log_opts) Could not complete …

Continue reading

Puppet6 Server/Agent Yapılandırılması

Bu dökümanda Puppet6 ‘da nasıl Server/Agent yapılandırılması yapılır onu öğreneceğiz. Umarım faydalı bir yazı olur. Puppet Master ve Nodelar arasında iletişimi HTTPS üzerinden (SSL kullanarak) gerçekleştirir. Puppet nodeların doğrulama ve kimliklendirme işlemleri için bu yapıyı kullanır. Çalışma mantığı, nodelar ilk master sunucuya geldiğinde (ilk iletişimde) eğer istek güvenliyse master sunucu nodelar için sertifika oluşturur ve …

Continue reading

apt-mirror ile local repository oluşturmak

Merhaba, birden fazla debian tabanlı sunucunuz varsa hepsinin paket güncellemesini veya paket yüklemelerini ayrı ayrı yapmak hem bant genişliğini yorar hem de hız açısından yavaş olur. Bunların önüne geçmek için çok basit olan ufak bir aracı yani apt-mirror ‘i kullanacağız. apt-mirror aracını Debian, Ubuntu ve diğer deb paketli sistemlerde kullanabilirsiniz. Aşağıdaki örnekte Debian10, Debian9, Debian8 …

Continue reading

Clonezilla’yı Özelleştirme ve Otomatik Restore İşlemi

Merhaba, Bu yazıda clonezilla’yi özelleştirmeyi ve clonezilla kurulu usb bellek üzerindeki clonu otomatik olarak nasıl restore edeceğimizi anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir yazı olur. #Gereksinimler 1. Imajınızın boyutuna göre usb bellek. (32Gb flash bellek kullanacağım.) 2. Clonezilla, zip olarak indirilecek. (https://clonezilla.org/downloads/download.php?branch=stable) 3. Imaj dosyası. (Önceden almış olduğunuz clone) #Kurulum adımları 1. Usb belleğin disk yapısı …

Continue reading

alsamixer ayarlarını kaydetmek

Merhaba, her reboot işleminden sonra alsamixer ayalarının değişmemesi için aşağıdaki komut çalıştırılıp ayar dosyası kaydedilir. sudo alsactl store /var/lib/alsa/asound.state #ayar dosyası Sevgiler.

Continue reading

[Bash] Özel Değişkenler

Bash kabuğunun içinde gömülü olarak gelen özel değişkenler aşağıdaki gibidir. $$ Geçerli kabuğun pid numarasını verir. root@debian:~# echo $$ 532 $! Arka plana atılmış olan son komutun pid numarasını verir. root@debian:~/test# mkdir test{1..9} & [1] 799 root@debian:~/test# echo $! 799 $? son çalıştırılan komutun exit status çıktısı. ps -aux | grep sshd | grep -v …

Continue reading

touch komutu

touch komutu var olan dosyanın zaman damgasını değiştirir, dosya yoksa yeni bir boş dosya oluşturur. Kullanımı : touch deneme.txt Sadece modify time değistirmek istiyorsak -m parametresiyle kullanırız. touch -m deneme.txt stat deneme.txt komutu ile baktığımız da modify satırının değiştiğini görebilirsiniz. Örnek Çıktı: root@node2:~# touch deneme.txt root@node2:~# stat deneme.txt File: deneme.txt Size: 0 Blocks: 0 IO …

Continue reading

Postfix ile farklı iplerden eposta göndermek

Postfix 3.0 versiyonuyla gelen randmap özelliği sayesinde her table lookup sorgusundan rasgele bir dönüş gelir. Örneğin 3 adet değeriniz var diyelim ve her sorgulamada bir değer rasgele seçilir. Biz de bu yapıyı kullanarak tek bir sunucu üzerinden ama farklı ip adreslerinden eposta göndereceğiz ve bu sayede bedava eposta hizmeti sunan sistemlerin günlük eposta alma limitlerine …

Continue reading

Zaman Damgası ve Find Komutu

Linux üstünde Access time, modify time ve change time olarak adlandırılan 3 adet zaman damgası vardır. Bu zaman damgalarının açıklamaları aşağıda verilmiştir. atime = access time > cat, vim, more, less veya diğer araçlarla okuma veya görüntüleme mtime = modify time > vim vb. araçlarla içeriğin düzenlenmesi veya içeriğim değiştirilmesi ctime = change time > …

Continue reading

Python MQTT Subscribe Kodu

import paho.mqtt.client as mqtt def on_connect(client, userdata, flags, rc): if rc == 0: print (“MQTT OK.”) client.subscribe(“sensor/balkon/sicaklik”) client.subscribe(“sensor/balkon/nem”) else: print (rc) def on_message(client, userdata, message): if message.topic == “sensor/balkon/sicaklik”: s1 = str(message.payload.decode(“utf-8”)) print (“Sicaklik :”,s1.split(“.”)[0]) if message.topic == “sensor/balkon/nem”: s2 = str(message.payload.decode(“utf-8”)) print (“Nem :”, s2.split(“.”)[0]) client = mqtt.Client(“Python1”) client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message …

Continue reading