Linux Mint 19 stable simdi indirilebilir.

Merhaba, Linux Mint 19 mirrorlarda yerini almaya basladi. [1] linkten indirebilirsiniz. [1]https://linuxmint.com/mirrors.php http://mirror.wtnet.de/linuxmint-cd/stable/19/ http://pubmirror01.lwlcom.net/linuxmint/iso/linuxmint.com/stable/19/ http://ftp-stud.hs-esslingen.de/pub/Mirrors/linuxmint.com/stable/19/

Continue reading

telnet ile mail sunucusu kontrolu

#telnet paketi yüklenir. apt-get install telnet # 25. port testi telnet uzak_sunucu 25 #TLS portu testi openssl s_client -starttls smtp -crlf -connect uzak_sunucu:587 #SSL portu testi openssl s_client -crlf -connect uzak_sunucu:465  

Continue reading

Php7.2 Mcrypt

Php7.2 ‘ye Mcrypt eklentisini yüklemek için aşağıdaki yönergeleri takip edebilirsiniz. apt install php7.0-dev php-pear gcc make autoconf libc-dev pkg-config libmcrypt-dev pecl install mcrypt-1.0.1 vim /etc/php/7.2/fpm/php.ini extension=mcrypt.so /etc/init.d/php7.2-fpm restart  

Continue reading

PyCharm ve git .idea dosyasi

git ile .idea klasorunu disarida birakmak. git rm -rf .idea; git commit -m “delete .idea”; git push; Ek olarak asagidaki de kullanilabilir. git config –global core.excludesfile .gitignore_global gitignore_global dosyasi icerigi: .idea Burasi da guzeldir.[1] [1]https://www.gitignore.io/

Continue reading