konsoldan ftp bilgileri

Uzak baglanti kurduktan sonra, kimin ftp ile baglanti kurdugunu, dosya vb. bilgileri gormek icin asagidaki komutlari kullanabilirsiniz. [root@mail murat]# ftpwho standalone FTP daemon [20138], up for 2 days,  3 hrs 10 min 17040 muratws   [ 10m2s] (n/a) STOR BadPoolHeader.rar Service class                      –   1 user ftptop komutu ile de detayli bilgileri gorebilirsiniz.

Continue reading

Gnome “Places” menusunu duzenleme..

Places menusunun bookmarks ‘larini istediginiz gibi degistirebilirsiniz.. vim ~/.gtk-bookmarks (home dizininiz) file:///home/murat/Mydocuments/Documents file:///home/murat/Mydocuments/Music file:///home/murat/Mydocuments/Pictures file:///home/murat/Mydocuments/Videos file:///home/murat/Mydocuments/Download

Continue reading

bios tarihini degistirmek

Sistemimiz her acilista bios tarihini aliyor ise, bunu uzaktan baglanarak konsol araciligi ile  degistirebilirsiniz. debian:~# date 0625163307 #su andaki gecerli saati ayarlayalim. debian:~# hwclock –systohc #gecerli olan saati biosa yaziyor. sevgiyle.

Continue reading

mod_write kullanarak yönlendirme

Aşağıdaki komutu kullanarak httpd.conf (virtualhostlarda olabilir) girerek yönlendirme yapabilirsiniz. RewriteEngine on RewriteCond %{TIME_WDAY} 0 # Zaman dilimi RewriteRule !^/mail.* https://www.fedoraturkiye.com # yönlendirilecek adres sevgiyle.

Continue reading

Wireless Assistant hakkında

Wireless Assistan çalıştırdığınız zaman “Unknown Error” hatası alıyoriseniz aşağıdaki direktifleri yapmanız gerekiyor. [root@murat ~]# yum -y install wpa_supplicant-gui sevgiyle.

Continue reading

Apache2 ile mod_cband modülü (bandwith, kota ve trafik limitleme)

Sizlere kota, trafik ve bandwith için kullandığım ve işime yarayan bir Apache modülünden bahsedeceğim. Bir sunucu sahibi isek mod_cband ‘ın virtual özelliğini kullanarak bir çok web sayfasına ayrı ayrı konfigürasyon girerek hattımızı uygun ve sabit değerlerde tutabiliriz.Şimdi biraz mod_cband hakkında bilgilendirme de bulunalım. . Apache2 modulüdür. . GNU/GPL lisansi altında dağılıtılır. . Her kullanıcıya bandwith …

Continue reading

Kullanıcı izinleri hakkında (chmod)

Linux ‘te izinler 3 gruptadır.Bunlar sırasıyla sahibi, grup ve diğer kullanıcılardır.Bunları kısaca segment diyeceğim.Bu 3 segmentte 9 karakterden oluşur. Her segment 3 kısıma ayrılır. Bu üç kısım sırasıyla read(okuma), write(yazma), executable(çalıştırılabilir)’dir. Aşağıdaki örnek çıktıda da sıra dizimini görebilirsiniz. NOT : Bir dosyanın izin haklarını öğrenmek için “ls -al” komutu kullanılır. örnek “ls -al” çıktısı : …

Continue reading