Wireless Assistan çalıştırdığınız zaman “Unknown Error” hatası alıyoriseniz aşağıdaki direktifleri yapmanız gerekiyor.

[root@murat ~]# yum -y install wpa_supplicant-gui

sevgiyle.