Wireless Assistant hakkında

Wireless Assistan çalıştırdığınız zaman “Unknown Error” hatası alıyoriseniz aşağıdaki direktifleri yapmanız gerekiyor. [root@murat ~]# yum -y install wpa_supplicant-gui sevgiyle.

Continue reading