Apache loglarını yeniden başlatmak için ;

kill -USR1 $(cat $(httpd -V | sed -n ‘/DEFAULT_PIDLOG/s/.*”(.*)”/1/p’))

komutunu kullanabilirsiniz