mod_write kullanarak yönlendirme

Aşağıdaki komutu kullanarak httpd.conf (virtualhostlarda olabilir) girerek yönlendirme yapabilirsiniz. RewriteEngine on RewriteCond %{TIME_WDAY} 0 # Zaman dilimi RewriteRule !^/mail.* https://www.fedoraturkiye.com # yönlendirilecek adres sevgiyle.

Continue reading