Press enter to see results or esc to cancel.

mod_write kullanarak yönlendirme

Aşağıdaki komutu kullanarak httpd.conf (virtualhostlarda olabilir) girerek yönlendirme yapabilirsiniz.
RewriteEngine on
RewriteCond %{TIME_WDAY} 0 # Zaman dilimi
RewriteRule !^/mail.* https://www.fedoraturkiye.com # yönlendirilecek adres

sevgiyle.