Komut satırından süreçleri kill etme

0 Comments

mysql> show processlist; +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +——-+————+—————–+——+———+——+——-+——————+ | 13156 | mail | localhost:58453 | mail…

Continue reading

.nrg (nero) to .iso

0 Comments

.nrg (nero image dosyası) uzantılı image dosyalarını .iso formatına çevirmek için fedora : yum -y install nrg2iso debian : apt-get install nrg2iso Kullanımı : nrg2iso image.nrg image.iso kolay gelsin dileğiyle….

Continue reading

Apache dizin listelemesini engelleme

0 Comments

Apache ‘de klasör ve alt dizin listelemeyi kapatmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz. <Directory /> Options FollowSymLinks AllowOverride None </Directory> İstediğiniz bir dizini listelemeye açmak için, <Directory /var/www/sites/murat.web> Options Indexes FollowSymLinks…

Continue reading

Php versiyon bilgilerini saklama

0 Comments

vim /etc/php.ini dosyasını açıp expose_php On değerini expose_php Off olarak değiştirirseniz versiyon bilgilerini gizlemiş olursunuz. HEAD http://www.murat.ws/index.php 200 OK Connection: close Date: Wed, 30 May 2007 01:16:30 GMT Content-Type: text/html;…

Continue reading

Rbl listeleri kullanarak spam mailleri reject etmek

0 Comments

Spamassassin ‘e spam mailleri öğretmek zor geliyorsa main.cf dosyasına ekleyeceğiniz rbl listeleri ile bu işi otomatiğe bağlayabilirsiniz. reject_rbl_client bl.spamcop.net, reject_rbl_client cn-kr.blackholes.us, reject_rbl_client singapore.blackholes.us, reject_rbl_client malaysia.blackholes.us, reject_rbl_client nigeria.blackholes.us, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client…

Continue reading