Mysql

Komut satırından süreçleri kill etme

mysql> show processlist; +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ | Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ | 13156 | mail | localhost:58453 | mail | Sleep | 50 | | NULL | | 13159 | root | localhost | NULL | Query | 0 | NULL | show processlist | +-------+------------+-----------------+------+---------+------+-------+------------------+ 7 rows in set (0.00 sec) mysql> kill 13156 mysql>quit
Apache

Apache dizin listelemesini engelleme

Apache 'de klasör ve alt dizin listelemeyi kapatmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.
<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
İstediğiniz bir dizini listelemeye açmak için,
<Directory /var/www/sites/murat.web>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>
satırlarını kullanabilirsiniz.
Php

Php versiyon bilgilerini saklama

vim /etc/php.ini dosyasını açıp expose_php On değerini expose_php Off olarak değiştirirseniz versiyon bilgilerini gizlemiş olursunuz.
HEAD http://www.murat.ws/index.php
200 OK
Connection: close
Date: Wed, 30 May 2007 01:16:30 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Client-Date: Wen, 30 May 2007 21:48:13 GMT
Client-Peer: 10.0.0.1:80
Client-Response-Num: 1
X-Powered-By: PHP/5.1.2-1+b1 (işlemlerden sonra bu bilgi kalkıyor.)
Postfix

Rbl listeleri kullanarak spam mailleri reject etmek

Spamassassin 'e spam mailleri öğretmek zor geliyorsa main.cf dosyasına ekleyeceğiniz rbl listeleri ile bu işi otomatiğe bağlayabilirsiniz. reject_rbl_client bl.spamcop.net, reject_rbl_client cn-kr.blackholes.us, reject_rbl_client singapore.blackholes.us, reject_rbl_client malaysia.blackholes.us, reject_rbl_client nigeria.blackholes.us, reject_rbl_client cbl.abuseat.org, reject_rbl_client opm.blitzed.org, reject_rbl_client relays.ordb.org, reject_rbl_client combined.njabl.org, reject_rbl_client sbl.spamhaus.org, reject_rbl_client list.dsbl.org, reject_rbl_client dnsbl.ahbl.org, reject_rbl_client dnsbl.njabl.org, reject_rbl_client dynablock.njabl.org, reject_rbl_client l1.spews.dnsbl.sorbs.net, reject_rhsbl_sender dsn.rfc-ignorant.org, reject_rhsbl_client dnsbl.sorbs.net, reject_rhsbl_client blackhole.securitysage.com, reject_rhsbl_sender blackhole.securitysage.com (kendi kullandığım rbl listeleri)