Press enter to see results or esc to cancel.

Apache dizin listelemesini engelleme

Apache ‘de klasör ve alt dizin listelemeyi kapatmak için aşağıdaki parametreleri kullanabilirsiniz.

<Directory />
    Options FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

İstediğiniz bir dizini listelemeye açmak için,

<Directory /var/www/sites/murat.web>
    Options Indexes FollowSymLinks
    AllowOverride None
</Directory>

satırlarını kullanabilirsiniz.