Press enter to see results or esc to cancel.

25. port cevabındaki versiyon bilgilerini kaldırma

Postfix kurulu bir mail server ‘ın 25. portuna telnet attığınız zaman 220 mail.murunix.net ESMTP Postfix gibi bir cevap alırsınız. Bunu değiştirmek için main.cf dosyasına smtpd_banner = verilecek cevap satırını eklemeniz yeterlidir.