Postfix kurulu bir mail server ‘ın 25. portuna telnet attığınız zaman 220 mail.murunix.net ESMTP Postfix gibi bir cevap alırsınız. Bunu değiştirmek için main.cf dosyasına smtpd_banner = verilecek cevap satırını eklemeniz yeterlidir.