Press enter to see results or esc to cancel.

Apache versiyon bilgilerini gizleme

Apacheye özel alınan mesajlarda apache bilgileri yer alır. Bunları gizlemek için aşağıdaki parametleri eklemeniz gerekir.

ServerTokens ProductOnly
ServerSignature Off