Press enter to see results or esc to cancel.

Nginx ile şifreli dizin (http authentication)

Merhabalar

1. Bunun için ilk önce apache2-utils paketi yüklenir.

apt-get install apache2-utils

 2. Kullanıcı adı ve şifresi oluşturulur

htpasswd -c dizin kullanici_adi

htpasswd -c /var/www/murat.ws/.htpasswd murat

3. Virtual Host ‘a aşağıdaki 2 satır eklenir.

vim /etc/nginx/conf.d/murat.ws #Virtualhost’um

auth_basic “murat.ws sifreli alan”;
auth_basic_user_file /var/www/murat.ws/.htpasswd;

4. Nginx yeniden başlatılır.

/etc/init.d/nginx restart

5. Şimdi murat.ws ‘ye girmeye çalıştımızda aşağıdaki gibi bir görüntü gelecektir.

nginx-htpasswd