Nginx ile şifreli dizin (http authentication)

Merhabalar 1. Bunun için ilk önce apache2-utils paketi yüklenir. apt-get install apache2-utils  2. Kullanıcı adı ve şifresi oluşturulur htpasswd -c dizin kullanici_adi htpasswd -c /var/www/murat.ws/.htpasswd murat 3. Virtual Host ‘a aşağıdaki 2 satır eklenir. vim /etc/nginx/conf.d/murat.ws #Virtualhost’um auth_basic “murat.ws sifreli alan”; auth_basic_user_file /var/www/murat.ws/.htpasswd; 4. Nginx yeniden başlatılır. /etc/init.d/nginx restart 5. Şimdi murat.ws ‘ye girmeye çalıştımızda …

Continue reading