Press enter to see results or esc to cancel.

Mysql Slow Query loglarini acmak

my.cnf dosyasi icine asagidaki satirlari ekleyerek veya # isaretlerini kaldirarak acabilirsiniz.

log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log
long_query_time = 1

/var/log/mysql/ klasoru yoksa mkdir mysql komutuyla klasoru yaratalim ve haklarini chown mysql.adm /var/log/mysql seklinde verelim.

/etc/init.d/mysqld restart