Mysql Slow Query loglarini acmak

my.cnf dosyasi icine asagidaki satirlari ekleyerek veya # isaretlerini kaldirarak acabilirsiniz. log_slow_queries        = /var/log/mysql/mysql-slow.log long_query_time = 1 /var/log/mysql/ klasoru yoksa mkdir mysql komutuyla klasoru yaratalim ve haklarini chown mysql.adm /var/log/mysql seklinde verelim. /etc/init.d/mysqld restart

Continue reading