Press enter to see results or esc to cancel.

bdb_db_open: Warning – No DB_CONFIG file found in directory /var/lib/ldap: (2)

Yeni ldap kurdum ufak tefek ayarlarini yaptim ama her baslattigimda uyari mesaji veriyor.

Uyari Mesaji : bdb_db_open: Warning - No DB_CONFIG file found in directory /var/lib/ldap: (2)

Bunun nedeni DB_CONFIG dosyasinin /var/lib/ldap altinda olmamasindandir.

cp -p /etc/openldap/DB_CONFIG.sample /var/lib/ldap/DB_CONFIG

/etc/init.d/ldap restart

Uyari vermedigini goreceksiniz.

sevgiyle 🙂