bdb_db_open: Warning – No DB_CONFIG file found in directory /var/lib/ldap: (2)

Yeni ldap kurdum ufak tefek ayarlarini yaptim ama her baslattigimda uyari mesaji veriyor. Uyari Mesaji : bdb_db_open: Warning – No DB_CONFIG file found in directory /var/lib/ldap: (2) Bunun nedeni DB_CONFIG dosyasinin /var/lib/ldap altinda olmamasindandir. cp -p /etc/openldap/DB_CONFIG.sample /var/lib/ldap/DB_CONFIG /etc/init.d/ldap restart Uyari vermedigini goreceksiniz. sevgiyle 🙂

Continue reading