Press enter to see results or esc to cancel.

Yum Nasıl ?

Yum : Yellow dog Updater, Modified

Yum otomatik paket güncelleme ve yükleme/silme işlemlerini yapan rpm tabanlı bir sistemdir.

Yum Komutları:
Paket yüklemek için,
yum install paket_adı > yum install xmms
Paket kaldırmak için,
yum remove paket_adı > yum remove xmms
Paket güncellemek için,
yum update paket_adı > yum update xmms
Mevcut yüklenebilir paketleri listemek için,
yum list available
Kurulmuş bütün paketleri güncellemek için,
yum update
Hangi paketlerin güncel sürümlerinin çıktığını görmek için,
yum check-update
Depolarda paket araması yapmak için,
yum search paket_adı > yum search xine
Yüklenmiş paketleri görmek için,
yum list installed

Yum, gücelleme veya yükleme işlemlerinde paketleri /var/cache/yum/ dizinine atmaktadir. İşlemlerimiz bittikten sonra yum clean packages komutunu vererek cache ‘deki paketleri kaldırabiliriz.
Paketleri ve Header ‘ları silmek için
yum clean all
Depolardaki güncellenebilir paketleri görmek için,
yum list updates

Yum ‘u grafik ekrandan kontrol etmek istersek,
Yum Extender yazılımını kullanabiliriz. Yüklemek için yum install yumex