:%s./.murat.

yukaridaki ornektek / karakterini murat ile degistiriyoruz.