Press enter to see results or esc to cancel.

vim ile / karakterini bul degistir

:%s./.murat.

yukaridaki ornektek / karakterini murat ile degistiriyoruz.