Press enter to see results or esc to cancel.

Vim ile belli araliklardaki satirlari silmek

:1,15d (Esc + : ) ile 1 ile 15 icinde olmak uzere ara satirlari siler.

Murat.