Press enter to see results or esc to cancel.

Tum satiri buyuk / kucuk harfe cevirme

Bugun sanirim Vim gunum 🙂

Bir satirdaki tum harfleri buyutmek mi istiyorsunuz ? ya da kucultmek mi?

guu > tum satiri kucuk harflere cevirir.

gUU > tum satiri buyuk harflere cevirir. 

🙂