Press enter to see results or esc to cancel.

touch komutu

touch komutu var olan dosyanın zaman damgasını değiştirir, dosya yoksa yeni bir boş dosya oluşturur.

Kullanımı :

touch deneme.txt

Sadece modify time değistirmek istiyorsak -m parametresiyle kullanırız.

touch -m deneme.txt

stat deneme.txt komutu ile baktığımız da modify satırının değiştiğini görebilirsiniz.

Örnek Çıktı:

root@node2:~# touch deneme.txt

root@node2:~# stat deneme.txt

File: deneme.txt

Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file

Device: 801h/2049d Inode: 131093 Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)

Access: 2019-07-11 11:09:12.745217629 +0300

Modify: 2019-07-11 11:09:12.745217629 +0300

Change: 2019-07-11 11:09:12.745217629 +0300

Birth: -

root@node2:~# touch -m deneme.txt

root@node2:~# stat deneme.txt

File: deneme.txt

Size: 0 Blocks: 0 IO Block: 4096 regular empty file

Device: 801h/2049d Inode: 131093 Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 0/ root)

Access: 2019-07-11 11:09:12.745217629 +0300

Modify: 2019-07-11 11:11:31.767782892 +0300

Change: 2019-07-11 11:11:31.767782892 +0300

Birth: -

root@node2:~#

### -d parametresiyle belirli bir zaman damgasına sahip dosya oluşturabilirsiniz.

touch -d "1 June 2018" deneme1.txt

root@node2:~# touch -d "1 June 2018" deneme1.txt

root@node2:~# stat deneme1.txt 

 File: deneme1.txt

 Size: 0     	Blocks: 0     IO Block: 4096  regular empty file

Device: 801h/2049d	Inode: 131285   Links: 1

Access: (0644/-rw-r--r--) Uid: (  0/  root)  Gid: (  0/  root)

Access: 2018-06-01 00:00:00.000000000 +0300

Modify: 2018-06-01 00:00:00.000000000 +0300

Change: 2019-07-11 11:21:54.451264560 +0300

 Birth: -

root@node2:~#

Örnekleri çoğaltabiliriz.

touch -d "1 July 2017 10:44" deneme2.txt
touch -d "30 October" deneme3.txt
touch -d "2001-01-01" deneme4.txt
touch -d "01/01" deneme5.txt

Sevgiler.