Press enter to see results or esc to cancel.

toplu olarak dosyalarin isimlerini degistirme

dosyaismi degiskenine verdiginiz degerin onuna 0 ‘dan baslayarak ardisik sayilar ekleyerek dosyalarin isimlerini degistiriyor.

n = 0

for i in *; do mv $i dosyaismi${n}.jpg; n=$(( $n + 1 )); done