Press enter to see results or esc to cancel.

Ssh ile Şifresiz Girişler

SSH tcp üstünden çalışan bir servistir. Kullanıcı istek yaptığı zaman ilk önce RSA veya DSA anahtarlarına bakar eğer başarısız olursa istem yapan hosttan şifre ister. Biz bunu RSA veya DSA anahtarlamasına göre yapacağız. RSA ve DSA arasında ne fark var diye sorarsanız ? Okuduklarıma göre RSA DSA’dan daha az güvenli ama DSA ‘dan daha hızlıdır. Şimdi şifresiz giriş nasıl yapılır inceleyelim..

RSA ile anahtar üretme :

[murat@fedora .ssh]$ ssh-keygen -b 2048 -t rsa
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/murat/.ssh/id_rsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/murat/.ssh/id_rsa.
Your public key has been saved in /home/murat/.ssh/id_rsa.pub.
The key fingerprint is:
92:7f:0f:c9:4e:16:c5:2c:7f:87:67:b5:51:74:d9:4f murat@fedora.murat
[murat@fedora .ssh]$

DSA ile anahtar üretme :

Dsa 1024 bitten fazla kabul etmiyor.

[murat@fedora .ssh]$ ssh-keygen -b 1024 -t dsa
Generating public/private dsa key pair.
Enter file in which to save the key (/home/murat/.ssh/id_dsa):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/murat/.ssh/id_dsa.
Your public key has been saved in /home/murat/.ssh/id_dsa.pub.
The key fingerprint is:
81:86:b5:b7:f4:f2:cd:f6:61:21:f8:05:1c:76:b1:eb murat@fedora.murat
[murat@fedora .ssh]$

Şimdi hangi tür anahtarlamayı kullanmak istiyorsanız ona göre aşağıdaki adımları izlemeniz gerekiyor.

# Sifresiz giris yapacagimiz sunucuya anahtarimizi gonderelim.

scp ~/.ssh/id_dsa.pub kullaniciadi@sunucu1:.ssh/authorized_keys

ssh kullaniciadi@sunucu1 giris yapip

chmod 700 ~/.ssh

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

komutlarini uygulayalim.
Şimdi ssh kullaniciadi@sunucu1 dediğimiz zaman şifresiz giriş yapmış olacağız.