Press enter to see results or esc to cancel.

Proftpd ile kullanicilar dizinleri dışına çıkamasınlar

Proftpd ile yapacağınız ufak bir yapılandırma ile kullanıcıları kendi dizinleri dışına çıkamıyorlar.

vim /etc/proftpd.conf

DefaultRoot ~

/etc/init.d/proftpd restart